Cuvinte ofilite

Am pornit din două puncte,
Cu semne de întrebare,
Bazându-ne pe instincte,
Sperând într-o atașare.

Vorbele ni se grupară
În propoziții și fraze,
Inimile ne visară
În ferice ipostaze.

Cratimele ne răsfață,
Vor unire chiar și ele,
Însă noi trecem prin viață
Precum două paralele.

După virgule, o mie,
Și semne de exclamare,
Nu-mi arăți mărinimie,
Deși stau în așteptare.

Iarba verde din baladă
S-a uscat pe metereze,
Eu te țin în acoladă,
Tu mă-nchizi în paranteze.

Imagine similară