Numele atrage soarta (II)

*Litera L*

Imprimă o atitudine încrezătoare şi sociabilă. Cei al căror prenume începe cu litera L, sunt isteţi, curioşi, comunicativi. Se mişcă mult, călătoresc frecvent, se mută în alte locuri, etc. Nu suportă nici un fel de constrângeri. Sunt plini de resurse, au diverse aptitudini, dar le lipseşte viteza de reacţie necesară speculării oportunităţilor. Sunt senzuali, însă tind să-şi treacă emoţiile prin filtrul mental.

Defecte: Au tendinţa de a acumula tensiuni, pe fondul cărora pot dezvolta o tendinţă la adicţii şi excese, predispuşi la accidentări.

*Litera M*

Imprimă o atitudine constructivă şi optimistă. Persoanele de tip M sunt responsabile, tenace şi muncitoare, dar ştiu să se bucure şi de viaţă. Realiste şi practice, acordă o mare importanţă siguranţei financiare. Au însă o fire afectuoasă, sunt atrase de familie, dornice de dragoste, generoase şi receptive la problemele celor din jur. Învaţă repede, au curaj şi sunt capabile să-şi modeleze personalitatea.

Defecte: Oamenii de tip M sunt cam pripiţi şi iuţi la mânie. Pot avea accese de încăpăţânare şi, în unele privinţe, viziuni prea conservatoare.

*Litera N*

Imprimă o atitudine sociabilă şi comunicativă. Oamenii de tip N sunt făcuţi să trăiască în cuplu, să aibă mulţi prieteni şi o activitate socială bogată. Amabili, veseli şi originali, atrag simpatia. Le place să se distreze şi pot da impresia de frivolitate, dar în realitate sunt inteligenţi, abili, planificaţi şi-şi urmăresc bine interesele. Sunt norocoşi, atraşi de mister şi foarte senzuali.

Defecte: Pot fi neliniştiţi, disimulanţi, derutanţi şi înclinaţi către schimbări frecvente, purtarea lor dându-le celor apropiaţi o senzaţie de nesiguranţă.

*Litera O*

Imprimă o atitudine hotărâtă şi responsabilă. Oamenii de tip O au voinţă, convingeri puternice, scopuri clare şi simţul datoriei dezvoltat. Totuşi, au o inimă entuziastă, porniri erotice intense şi pot ajunge în situaţia de a trebui să aleagă între sentiment şi datorie. Au nevoie de dragoste, dar vor să-şi păstreze independenţa. Sunt inteligenţi şi dornici să înveţe.

Defecte: Pot avea tendinţa de a le da celorlalţi cam multe indicaţii. Uneori acţionează impulsiv. Sunt geloşi şi posesivi.

*Litera P*

Imprimă o atitudine înţeleaptă şi stabilă. Cei al căror prenume începe cu P, sunt oameni puternici, laborioşi şi prolifici. Foarte inteligenţi, sunt adesea înclinaţi spre studiu, cultură sau spiritualitate. Sunt însă firi mai retrase, care nu socializează cu prea multă tragere de inimă şi care-şi selectează atent anturajul. Cu toate astea, fac impresie, au influenţă, iar părerile lor sunt ascultate.

Defecte: Pot fi distanţi, aroganţi, secretoşi sau lipsiţi de bună voinţă şi răbdare fată de ceilalţi. Uneori sunt rigizi, lacomi sau foarte posesivi.

*Litera Q*

Imprimă o atitudine ingenioasă şi originală. Cei (puţini, de altfel) al căror prenume începe cu Q, sunt plini de idei, intuitivi şi inspiraţi. Mulţi dintre ei au preocupări neobişnuite, sunt atraşi de mistere şi subiecte neconvenţionale. Au o personalitate puternică şi capacitatea de a-i fascina şi influenţa pe ceilalţi, dar sunt greu de cunoscut şi de analizat. Se pricep la afaceri şi atrag banii.

Defecte: Pot fi dificili, complicaţi şi ascunşi. Când sunt stresaţi, creează multă tensiune în jur. Uneori vorbesc prea mult, plictisindu-i pe ceilalţi.

*Litera R*

Imprimă o atitudine determinată şi reflexivă. Cei al căror prenume începe cu R, sunt profunzi, au spirit analitic şi multă dorinţă de cunoaştere. Au un suflet bun, sunt miloşi şi gata să pună umărul la îndeplinirea unei cauze nobile. Interesele lor par a fi mai mult spirituale decât materiale. Sunt muncitori şi serioşi, dar ating reuşita doar în urma unei străduinţe constante.

Defecte: Au frământări interioare, tind să fie fragili emoţional, nervoşi şi iritabili. Pot fi expuşi la pierderi de bani sau de posesiuni.

*Litera S*

Imprimă o atitudine instinctivă şi încordată. Cei al căror prenume începe cu S, au sentimente puternice şi ambiţii înalte. Sunt ageri, pătrunzători, intuitivi şi imaginativi. Ambiţia îi motivează şi îi ajută să-şi focalizeze energiile. Destinul lor este adesea presărat cu obstacole, lupte şi frământări. O parte dintre ele ar putea fi generate sau întreţinute de propria impulsivitate.

Defecte: Emotivitatea şi nervozitatea, care îi tensionează şi-i împing la reacţii neadecvate. Nestăpânirea, subiectivismul, lipsa de tact şi prevedere.

*Litera T*

Imprimă o atitudine dinamică şi sociabilă. Oamenii de tip T sunt puternici, vivace, spontani, ingenioşi şi constructivi. Nu pot sta pe loc; trebuie să avanseze, să evolueze, să creeze, să fondeze. Au iniţiativă, decizie rapidă, aptitudini pentru organizare şi comandă. Totuşi, sunt dependenţi de ceilalţi, de afecţiunea şi sprijinul lor. Au mare nevoie de dragoste, familie, prieteni şi colaboratori.

Defecte: Au tendinţa spre agresivitate (mai ales verbală, dar nu numai) şi îşi pot pierde destul de repede controlul. Se ofensează uşor.

*Litera U*

Imprimă o atitudine metodică şi superioară. Cei al căror prenume începe cu litera U, sunt organizaţi, muncitori, practici şi performanţi. Îi atrage însă şi cunoaşterea, spiritualitatea, misterul şi pot avea talent artistic. Adesea sunt în impas, neştiind cum să se împartă între tendinţele materialiste şi cele idealiste, deopotrivă de puternice. Au o părere foarte bună despre sine şi le place la nebunie să fie adulaţi.

Defecte: Sunt egoişti, teatrali, îngâmfaţi şi lăudăroşi. Le place să critice. Au o nesiguranţă interioară care îi poate împinge către adicţii.

*Litera V*

Imprimă o atitudine respectabilă şi impozantă. Cei al căror prenume începe cu V, au planuri măreţe, dar urmăresc împlinirea lor în mod prudent, tenace şi planificat. Dotaţi cu o inteligenţă vie, intuiţie şi inspiraţie, au o mare capacitate de anticipare, ce poate fi luată drept spirit profetic. Sunt responsabili, eficienţi, loiali şi onorabili. Au emoţii puternice, pe care caută să le controleze.

Defecte: Le lipseşte flexibilitatea şi se adaptează greu la schimbări. Sunt acaparatori, posesivi şi geloşi, iar uneori pot deveni chiar cruzi.

*Litera W*

Imprimă o atitudine expresivă şi adaptabilă. Oamenii din semnul W sunt curioşi, prietenoşi, plini de farmec, vioi inteligenţi şi comunicativi. Sunt consecvenţi în urmărirea scopurilor, dar abili şi flexibili în metodele aplicate pentru a le atinge.

Defecte: Pot fi dezordonaţi, delăsători, instabili şi imprevizibili.

*Litera X*

Imprimă o atitudine înflăcărată şi senzuală, magnetism şi un inepuizabil apetit erotic, vitalitate şi spirit întreprinzător. Sunt creativi, comunicativi şi lideri înăscuţi.

Defecte: Înclinaţia către plăceri şi excese, dependenţe şi risipă. Pot fi nepăsători, neserioşi sau iresponsabili.

*Litera Y*

Cei al căror prenume începe cu Y, sunt pasionali, independenţi, dinamici şi curajoşi, dar şi intuitivi, sensibili şi creativi. Au înclinaţii romantice sau idealiste. Sunt emotivi şi romantici. Au o bună rezistenţă fizică.

Defecte: Pot avea dificultăţi în luarea deciziilor. Au reacţii bruşte şi schimbări subite de dispoziţie.

*Litera Z*

Imprimă o atitudine încrezătoare şi combativă. Cei al căror prenume începe cu Z, sunt curajoşi şi competitivi. Caută puterea şi faima. Pot avea interese financiare sau politice, dar dacă sunt motivaţi din punct de vedere psiho-emoţional, pot atinge succesul în orice domeniu, inclusiv artistic sau sportivi. Au instincte bune, o intuiţie ascuţită şi o inteligenţă iscoditoare. Sunt oameni pasionaţi, fascinanţi şi plini de forţă.

Defecte: Aceştia au defecte comune firilor puternice: tind să fie încăpăţânaţi, pripiţi, nesupuşi, impulsivi şi înclină să-i comande sau să-i controleze pe cei din jurul lor, situaţie care poate crea tensiuni.

Actualitatea în comentarii şi epigrame

De câte ori revin cu această rubrică, e de înţeles că am ceva de comentat cu privire la o anomalie majoră în politică şi implicit în societatea noastră. Mă mănâncă limba şi degetele îmi freamătă pe tastatură. Trebuie să mă descarc şi să spun tuturor ce am pe suflet, să rezonez cu cei care gândesc, simt şi suferă ca mine. Dacă ar fi să abordez toate neregulile şi nedreptăţile pe care le vedem în jurul nostru, nu aş avea pic de odihnă, fiindcă zi de zi te cruceşti să vezi ilegalităţile şi incompetenţa celor care sunt aleşi să ne conducă destinele. Dar sunt o fire mai obedientă şi nu mă inflamez decât atunci când mă îngrozeşte o gafă de proporţii, ce afectează milioane de oameni.

Mă refer aici la hotărârea Curţii Constituţionale de a declara ca neconstituţională legea prin care erau obligaţi cei cu pensii de peste 740 de lei la o contribuţie suplimentară la C.A.S, de 5,5%. Nu e prima dată când C.C. dă peste cap calculele guvernului şi îi admir pentru asta. Există un organ care nu ascultă de indicaţiile preşedintelui jucător, ci doar de Constituţie!

Această decizie a dat peste cap o ţară întreagă şi sute de mii de pensionari se înghesuie să dea statul în judecată. Un stat care, prin oamenii care-l reprezintă, a încălcat Constituţia şi i-a jecmănit de banii care şi aşa erau prea puţini. Se calcă lumea în picioare cu hârtiile în mâinile tremurânde şi s-a ajuns chiar să se moară înainte de a depune reclamaţia. În tot acest timp cei care au făcut această gafă, cu voie sau din prostie, sunt derutaţi şi nu găsesc o soluţie grabnică pentru a nu se ajunge la blocarea sistemului juridic. Din când în când apare câte un purtător de cuvânt cu privirea rătăcită şi cu nişte fraze repetate la nesfârşit, ce nu aduc nici o lămurire.

Nimeni nu are curajul să mişte în front până nu primeşte dispoziţii de la “cel de sus”, iar acesta o fi rămas în pană de idei sau aşteaptă vreo idee salvatoare. Pentru un om corect ar fi simplu ca bună ziua: s-a produs o nedreptate printr-o lege neconstituţională, ei bine, o corectăm printr-o altă lege sau Hotărâre Guvernamentală de urgenţă. Să se restituie banii însuşiţi pe nedrept, imediat, fără implicarea justiţiei, care şi aşa e înecată în dosare nesoluţionate de ani de zile.

De ce nu se procedează aşa? Nu cred că nu se găsesc banii necesari ci e mai degrabă o chestie de orgoliu personal. Cel care a greşit, şi se ştie cine este, nu vrea să recunoască, căci pentru el totul se rezumă la un joc pe care trebuie să-l câştige. Neapărat! Restul-  adică ţara, poporul, viitorul- nu contează.

Pe acest “teren fertil” se nasc din abundenţă bancurile şi epigramele care ne ajută să facem haz de necaz şi să trecem mai uşor peste piedicile pe care le întâmpinăm în fiecare zi. Iată nişte exemple “fierbinţi”, deci inedite:

Împărţeală

Statul e precum o vacă

Ce cu taxe se hrăneşte,

Dar din ugerul ce creşte,

Noi primim o ţâţă seacă.

.

Legi neconstituţionale

Statul, prin “minţi înţelepte”,

Cu legi multe ne încarcă,

Dar în loc să le respecte,

El e primul ce le-ncalcă.

VĂ UREZ SUCCES ÎN LUPTA DE ZI CU ZI!!!

Secretul zilei de naştere (II)

11. Inspiraţii

Personalitate: Cei născuţi pe 11 sunt dintre “cei aleşi”. Se disting prin însuşiri aparte: vocaţie, iluminare, nspiraţie, intuiţie, imaginaţie, abnegaţie. Sunt nişte idealişti cu un destin deseori special, călăuzit de puterea convingerilor şi marcat fercvent de un talent timpuriu, de o revelaţie sau de chemarea unei misiuni. Au forţă morală, sunt înţelepţi şi diplomaţi. Le place studiul. Pot avea o percepţie ascuţită, până la apariţia unor manifestări parapsihice.

Defecte: Lipsa de realism, exaltare, excentritate, aroganţa, individualism.

Dragoste: Sunt romantici, sensibili, au sentimente nobile şi tendinţa de a idealiza fiinţa iubită. Au nevoie de un partener de viaţă cu care să comunice spiritual, dar care să aibă în paralel ceva mai mult simţ practic decât au ei.

12. Artiştii

Personalitate: Fie că evoluează sau nu în domeniul artelor, cei născuţi pe 12 au un simţ dramatic dezvoltat şi pun talent în ceea ce fac, chiar dacă e vorba de lucruri banale. Au o fire prietenoasă, le place să socializeze, să lucreze în colaborare. Sunt liantul grupului şi sufletul petrecerilor. Îi măguleşte să se afle în centrul atenţiei. Energici şi dornici de schimbări, sunt mereu în mişcare, preocupaţi mereu de altceva.

Defecte: Stări de spirit schimbătoare, nervozitate, instabilitate, dispersie, atribute care îi pot împiedica să-şi exploateze resursele.

Dragoste: Înclinaţi mai mult spre flirt decât spre ceva serios, arareori au legături stabile. Chiar şi atunci când iubesc sincer, independenţa lor şi dorinţa de a face doar ce îi taie capul, indiferent că celălalt este sau nu de acord, pot compromite relaţia.

13. Profesioniştii

Personalitate: Uzând de calităţi precum simţ practic, creativitate şi disciplină, cei născuţi pe 13 au darul de a şti să îmbine frumosul cu durabilul şi funcţionalul. Sunt oameni realişti, logici, organizaţi, meticuloşi şi de încredere, care pun preţ pe muncă, familie şi tradiţie. Profesia e de bază pentru ei, dar este esenţial să le placă ceea ce fac. Se poate să-şi schimbe ocupaţia până îşi găsesc vocaţia, dar când o găsesc, fac o artă din meserie. Sunt, în general, serioşi, vorbesc puţin, sincer şi cu miez.

Defecte: Rigiditate, încăpăţânare, conservatorism, scepticism, care pot bloca accesul la o serie de oportunităţi. Le trebuie mai multă deschidere…

Dragoste: Au sentimente profunde şi statornice. Prudenţi, se leagă greu, în timp. Chiar dacă nu sunt prea expansivi în dragoste, au un farmec special.

14. Jucătorii

Personalitate: Curioşi, independenţi şi adaptabili, cei născuţi pe 14 au nevoie de informaţie, provocări şi schimbare… Sunt curajoşi, riscă deseori şi cred în steaua lor norocoasă, având o fire de jucător. Inteligenţi, ingenioşi, practici şi creativi, găsesc rapid soluţii la orice şi sunt talentaţi în multe domenii. Dacă îşi consacră aptitudinile unei cariere pe placul lor, dacă fac apel la voinţa şi realismul cu care sunt dotaţi, pot munci foarte mult şi pot atinge mari succese. Altfel, s-ar putea irosi în van…

Defecte: Impulsivitate, lipsa de echilibru, înclinaţie către dependenţe (Alcool, tutun, mâncare, medicamente, droguri, jocuri).

Dragoste: Fermecători şi plini de temperament, nu duc lipsă de oferte. Totuşi, preferă să aleagă, nu să fie aleşi. Au o viaţă sentimentală bogată şi adesea destul de furtunoasă.

15. Creativii

Personalitate: Pentru cei născuţi pe 15 familia pare a fi cel mai important lucru din lume. Totuşi, au propriile lor nevoi, care nu trebuie neglijate, cum ar fi: de a-şi exersa talentele şi funcţiile mentale, de a dovedi că pot funcţiona independent, fără sprijinul altora, de a se pune în slujba unei cauze sau unei activităţi caritabile. Sunt sensibili şi generoşi, au talent pentru arte şi deprind uşor limbile străine. Sunt curioşi, dornici să călătorească şi să înveţe lucruri noi.

Defecte: Neâncredere, Timiditate, sensibilitate exagerată, mai ales la critici sau la lipsa de atenţie a celorlalţi.

Dragoste: Sentimentali, visători şi senzuali, sunt însetaţi de dragoste. Uneori tind să-şi facă iluzii, să se lege de persoane nepotrivite. Cu timpul, învaţă să îşi gestioneze mult mai bine enorma afectivitate.

16. Spiritualii

Personalitate: Intuitivi, inteligenţi, analitici şi profunzi, sunt aplecaţi spre cercetarea subiectelor serioase, de fond, interesaţi de cultură, filozofie, religie, etică, psihologie, legislaţie, ezoterism. Chiar dacă lumea spiritului predomină, împlinirea vine doar dacă au o familie şi o bună integrare socială. Darul de a aprofunda poate face din ei excelenţi specialişti sau experţi foarte apreciaţi.

Defecte: Dogmatism, suficienţă, vanitate, spirit de contradicţie, spirit critic

Dragoste: Au sentimente adânci, dar nu şi le exteriorizează uşor. Adesea, se îndrăgostesc de persoane diferite de ei ca temperament, vârstă, preocupări, etc. Când decid să-şi întemeieze o familie, aleg parteneri stabili, de încredere.

17. Managerii

Personalitate: Ambiţioşi, plini de energie şi cu viziune largă şi sintetică, au un talent special pentru afaceri. Sunt excelenţi organizatori, manageri şi promotori. Au o minte iute, progresistă, cuprinzătoare. Proiectele lor sunt ample şi îndrăzneţe, mijloacele de împlinire sunt originale, ingenioase şi eficiente. Pot să facă bani, uneori chiar foarte mulţi, dar nu banul este scopul, ci provocarea de a realiza ceva deosebit. Pot avea în paralel şi preocupări spirituale.

Defecte: Spirit autoritar, impulsivitate, simţ al posesiunii, lipsă de scrupule, obsesia controlului şi a puterii.

Dragoste: Personalitatea lor radiantă şi plină de forţă atrage ca un magnet. Au mai multe iubiri, mai toate intense; adesea, trebuie să facă o alegere importantă în viaţa lor sentimentală.

18. Finaliştii

Personalitate: Capabili, cu caracter puternic, curajoşi şi hotărâţi, cei născuţi pe 18 împlinesc aproape mereu ce-şi pun în minte. Sunt independenţi, înflăcăraţi şi idealişti, dar nu până într-atât încât să piardă controlul cu realitatea. Au un acut simţ al afacerilor şi al banului, pot să administreze firme mari şi prospere. Au succes mai ales în comerţ şi servicii. Pot să fie fini psihologi, pot avea talent artistic, ba chiar şi politic!

Defecte: Încăpăţânare, despotism, dificultatea de a înţelege şi a ierta; de evitat gândurile de răzbunare, care se pot întoarce împotriva lor.

Dragoste: Au sentimente pasionale, arzătoare, pe care nu se tem să şi le exprime, ba chiar să le însoţească de gesturi impresionante, dramatice. Chiar dacă nu sunt exemplu de fidelitate, îşi respectă şi ocrotesc familia.

19. Hotărâţii

Personalitate: Hotărâţi şi mari iubitori de libertate, cei născuţi pe 19 nu fac decât ce doresc ei. Sunt ambiţioşi şi mânaţi de imboldul de a reuşi, de a câştiga putere, de a ajunge să fie recunoscuţi şi respectaţi. Organizaţi şi eficienţi, ajung să fie piloni de rezistenţă ai sectorului în care activează. Au aspiraţii nobile, sunt intuitivi şi înzestraţi cu imaginaţie şi talent. Iubesc noul şi schimbul de idei. Năvalnici, îşi controlează emoţiile cu destulă abilitate.

Defecte: Nelinişte, stări de spirit schimbătoare, orgoliu, infatuare, impresia că sunt superiori celorlalţi.

Dragoste: Au o sexualitate puternică şi mult farmec. Iubesc cu pasiune, însă nu le place să-şi etaleze sentimentele în public. Sunt capabili de sacrificiu pentru omul iubit.

20. Sensibilii

Personalitate: Foarte sensibili la mediu, cei născuţi pe 20 îşi “acordează” emoţiile la acesta. Aspiră la armonie, frumuseţe şi afecţiune. Deşi par liniştiţi şi retraşi, au cultul prieteniei şi sunt făcuţi să trăiască în cuplu. Sunt foarte buni colaboratori, asociaţi sau consultanţi, aportul lor este deosebit de preţios, dar nu le place să iasă în faţă. Au o gândire profundă, analitică şi imaginativă, serioasă; sunt atenţi la detalii.

Defecte: Reticenţa, lipsa de încredere în propriile forţe. Incapacitatea de a refuza îi face uşor de exploatat.

Dragoste: Pot dărui mult, dar cer mult în schimb. Au nevoie de iubire şi căldură, atingeri tandre şi vorbe dulci. Sunt parteneri fideli, înţelegători şi diplomaţi.

21. Sociabilii

Personalitate: Comunicativi şi foarte deschişi către ceilalţi, cei născuţi pe 21 au un talent social înnăscut. Deţin darul de a-i antrena, entuziasma, atrage, înveseli pe oameni. Se remarcă la petreceri sau la alte evenimente mondene. Sunt plini de vitalitate, iuţi la mânie, talentaţi. Au putere de convingere, sunt extrem de dotaţi pentru intermedieri şi vânzări. Provocarea, pentru ei, este canalizarea aptitudinilor către scopuri precise şi perseverenţa în atingerea lor.

Defecte: Instabilitate, lipsa de disciplină, superficialitate, tendinţa de a risipi  în mai multe direcţii fără să finalizeze.

Dragoste: Sclipitori şi plini de farmec, nu întâmpină nici o dificultate în a lega o relaţie. Problema se poate ivi în a o menţine… Le trebuie un partener ager şi sensibil, dar ceva mai stabil